Valikko Sulje

Jätä jälki painetulla viestillä

Suunnittelemme ja toteutamme painotuotteet, jotta viestisi pääsee esiin tehokkaasti ja laadukkaasti. Hoidamme koko työnkulun suunnittelusta painettuun tuotteeseen ja jakeluun saakka – olipa kyseessä käyntikortit, juliste, tuotekatalogi tai postitettava kampanjamainos. Teemme asiat sinulle helpoksi, pidämme huolen aikataulussa pysymisestä ja laadukkaasta lopputuloksesta.

Laaja tuotannollinen osaaminen on vankka perustamme mainonnan merellä. Meillä suunnittelijat ymmärtävät painoprosessin vaatimukset ja mahdollisuudet. Oma painomme ja vakiintuneet tuotantokumppanit mahdollistavat sen, että aikataulumme pitävät ja vastaamme asiakkaiden tarpeisiin ripeästi ja joustavasti.

Offset ja digipaino

Tuotamme offset- ja digipainotuotteita laajasti. Talostamme löytyy ajantasaiset digipainokoneet, perinteinen offset-paino sekä kuorituslinja postitettaville tuotteille. Oma tuotantomme suunnittelusta valmiiksi tuotteeksi mahdollistaa työnkulun, aikataulujen ja laadun tarkan valvonnan.

Personointi ja kohdennettu mainonta

Digipainon ansiosta voimme tulostaa esimerkiksi osoitteistot suoraan kortteihin tai kirjekuoriin tai yksilöidä painotuotteita juoksevalla numeroinnilla. Personointia voi tehdä myös voimakkaammin itse painetun viestin sisältöön. Personoitu painotuote lisää viestin henkilökohtaisuutta.

Kuorituskone apuna massapostituksissa

Kuorituskoneemme ansiosta voimme postittaa näppärästi suurempiakin kuoritettavia postituseriä. Kuorituskone poimii ohjelmoidusti arkkeja, esitteitä tai vihkoja kuudelta eri liiteasemalta ja sulkee kuoren postitusvalmiiksi. Hoidamme postitukset kokonaisuudessaan.

Erikoistehosteet
suoraan digipainosta

Painotuotteen huomioarvoa voidaan parantaa säväyttävillä kulta- ja hopeapainatuksilla tai kohdelakkauksilla. Diginä voimme painaa myös esimerkiksi valkoista väriä mustalle paperille. Yhdistettynä laadukkaaseen suunnitteluun painon erikoistehosteet lisäävät printin vaikuttavuutta, ja viestisi jää paremmin mieleen. Vaihtoehto perinteisille jälkikäsittelymenetelmille, kuten folioinnille, on esimerkiksi kullan painaminen suoraan lisävärinä digipainokoneella nopeasti, jolloin tuotantoajat eivät pitkity.

Repro ja
painokuvan hienosäätö

Repro-palvelumme keskittyvät priimalaatuiseen kuvaan ja ensiluokkaiseen painojälkeen. Repro hoitaa korkealaatuiset skannaukset ja käsittelee valokuvat tarkalla silmällä painomenetelmän ja painopaperin huomioiden.

Erikoistehosteet
suoraan digipainosta

Painotuotteen huomioarvoa voidaan parantaa säväyttävillä kulta- ja hopeapainatuksilla tai kohdelakkauksilla. Diginä voimme painaa myös esimerkiksi valkoista väriä mustalle paperille. Yhdistettynä laadukkaaseen suunnitteluun painon erikoistehosteet lisäävät printin vaikuttavuutta ja viestisi jää paremmin mieleen. Perinteisiin jälkikäsittelymenetelmiin kuten foliointiin verrattuna, onnistuu esimerkiksi kullan painaminen suoraan lisävärinä digipainokoneella nopeasti eikä tuotantoajat veny.

Repro ja
painokuvan hienosäätö

Repro-palvelumme keskittyvät priimalaatuiseen kuvaan ja ensiluokkaiseen painojälkeen. Repro hoitaa korkealaatuiset skannaukset ja käsittelee valokuvat tarkalla silmällä painomenetelmän ja painopaperin huomioiden.

Painotuotteet
moneen tarpeeseen

Valitsemme käytettävät painomenetelmät määrien ja aikataulun pohjalta. Personoidut painotuotteet ja pienemmät erät valmistamme digipainossa. Suuret painomäärät toteutetaan kustannustehokkaasti offset-painolla.

KOHDEPOSTI
Esite, kirje tai mainosflyeri suoraan asiakkaallesi postitettuna oman asiakasrekisterin tai ostetun osoitteiston mukaan

ESITTEET JA PAPERISTO
Esitteet, flyerit ja tuotekatalogit sekä käyntikortit, kirjekuoret ja lomakkeet

SUURKUVATULOSTEET
Julisteet, roll-upit, banderollit, sulkaliput ja muut tapahtumamateriaalit

TEIPPAUKSET
Tarrat, autoteippaukset, ikkunateippaukset ja kalusteiden brändäys

KYLTIT JA OPASTEET
Toimipisteiden ja tienvarsien printtimainokset erilaisina toteutuksina

MUISTIOT JA LIIKELAHJAT
Valmistamme muistivihkoja, kalentereita ja monenlaisia brändättyjä liikelahjoja

Erotu näyttävillä painotuotteilla